FORTROLIGHEDSPOLITIK
– BEHANDLING AF PERSONDATA HOS HYDROSCAND DANMARK

Dine persondata er vigtige for os

Hydroscand Danmark sætter fortrolighed og integritet meget højt, og vi behandler kun persondata, der kan henføres til en identificeret eller identificerbar person i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse og denne fortrolighedspolitik.

Formålet med denne politik

Formålet med denne fortrolighedspolitik er at give dig oplysninger om, hvordan vi bruger, registrerer og deler dine persondata. Politikken beskriver, hvilke persondata vi indsamler, til hvilket formål vi indsamler data, hvordan du kan kontrollere dine persondata, og hvordan du kommer i kontakt med os.

Vores medarbejdere er forpligtet til at følge denne fortrolighedspolitik samt til at overholde gældende lokal lovgivning om databeskyttelse.

Dataansvarlig

Hydroscand AB (556130-7124, "Hydroscand", Box 401, 128 06 Sköndal) er dataansvarlig for behandling af persondata hos Hydroscand AS Danmark.

Hvilke persondata indsamler vi om dig som kunde og hvorfor?

I dette afsnit beskriver vi, til hvilket formål vi behandler persondata, hvilke persondata der behandles, og på hvilket lovgrundlag behandlingen sker.

Håndtering af ordrer/køb

Persondata behandles for at:

·        levere bestilte produkter eller tjenester (herunder meddelelse om levering eller kontakt vedrørende leveringen)

·        aktivere id-kontrol

·        håndtere betalinger

·        håndtere returvarer, klager og garanti

Behandlede persondata:

·        Navn

·        Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail, telefonnummer)

·        Betalingsoplysninger (f.eks. transaktionsreference)

·        Firma/CVR-nummer, CPR-nummer

·        Betalingshistorik

·        Ordreoplysninger

 

Lovgrundlag: Opfyldelse af en aftale, når vi har indgået en aftale med dig som enkeltperson. Berettiget interesse – Visse behandlingstiltag sker også baseret på en berettiget interesse i at opfylde vores kontrakt med din arbejdsgiver, dvs. Hydroscands kunde, leverandør eller partner. I den forbindelse overvejer og afvejer vi din interesse i integritet i relation til vores interesse i og formål med (som angivet ovenfor) at foretage databehandlingen. Vi stiller derefter disse interesser op mod hinanden og tager hensyn til både positive og negative effekter og konkluderer, at vores interesse er berettiget.

 

Deling af persondata: Vi deler kun data med leverandører, hvor det er nødvendigt for behandlingens gennemførelse og inden for den formålsramme, der er angivet ovenfor. F.eks.:

·        It-tjenester (virksomheder, der håndterer den nødvendige drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores it-løsninger osv.).

·        Virksomheder, der arrangerer transport (logistikvirksomheder, speditører).

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer kun data, så længe det er nødvendigt for os for at kunne opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser og berettigede interesse, som vi vurderer er berettiget, i forhold til, hvad der er angivet ovenfor som lovgrundlag og formål; typisk i det tidsrum, som kunde- eller leverandørforholdet består, og af kundesupporthensyn, dvs. at vi senest ultimo kalenderåret to år efter din seneste transaktion med os sletter eller anonymiserer dine data.

Håndtering og administration af din webshopkonto

Persondata behandles for at:

·        give adgang til at logge på
·        holde data korrekte og opdaterede
·        muliggøre sporing af betalingshistorik
·        Behandlede persondata

Navn
·        Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail, telefonnummer)
·        Brugernavn (e-mail)
·        Købshistorik
·        Ordrehistorik
·        Kundenummer


Lovgrundlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for vores fælles interesse i at håndtere og administrere din brugerkonto.

Deling af persondata: Vi deler kun data med leverandører, hvor det er nødvendigt for behandlingens gennemførelse og inden for den formålsramme, der er angivet ovenfor. F.eks.:

·        It-tjenester (virksomheder, der håndterer den nødvendige drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores it-løsninger).

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer kun data, så længe det er nødvendigt for os for at kunne administrere din webkonto korrekt i forhold til, hvad der er angivet ovenfor som lovgrundlag og formål; typisk i det tidsrum, som webshopkontoen vedligeholdes af dig, dvs. at vi senest ultimo kalenderåret to år efter din seneste transaktion med os sletter eller anonymiserer dine data.

Håndtering af kundeservicesager

Persondata behandles for at:

·        kommunikere med kunder og besvare anmodninger, der kommer til kundeservice via digitale kanaler eller telefon.
·        håndtere spørgsmål, løse problemer og supportsager


Behandlede persondata:

·        Navn
·        Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail, telefonnummer)
·        Korrespondance
·        Data om tidspunktet for transaktionen, stedet for transaktionen, produktklager osv.

Lovgrundlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for vores fælles interesse i at håndtere kundeservicesager.

Deling af persondata: Vi deler kun data med leverandører, hvor det er nødvendigt for behandlingens gennemførelse og inden for den formålsramme, der er angivet ovenfor. F.eks.:

·        It-virksomheder, der leverer vores løsninger til kundeservicesager (virksomheder, der håndterer den nødvendige drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores it-løsninger).

·        Virksomheder, der arrangerer transport (logistikvirksomheder, speditører).

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer kun data, så længe det er nødvendigt for os for at kunne give dig den kundeservice, vi finder berettiget i forhold til det, der er angivet ovenfor om juridiske grundlag og formål; typisk i det tidsrum, som kundesupportsagen håndteres. Vi opbevarer disse oplysninger sammen med købsoplysningerne som beskrevet i ovenstående afsnit og sletter dem efterfølgende.

Håndtering af ordrer på tryksager

Persondata behandles for at:

·        levere bestilte tryksager, f.eks. produkthåndbøger eller -brochurer

Behandlede persondata:

·        E-mailadresse
·        Telefonnummer
·        Navn
·        Adresse
·        Butik

Lovgrundlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at levere det bestilte materiale.

Deling af persondata: Vi deler kun data med leverandører, hvor det er nødvendigt for behandlingens gennemførelse og inden for den formålsramme, der er angivet ovenfor. F.eks.:

·        It-tjenester (virksomheder, der håndterer den nødvendige drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores it-løsninger).

·        Virksomheder, der arrangerer transport (logistikvirksomheder, speditører).

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer kun data, så længe det er nødvendigt for os for at kunne opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser og berettigede interesse, som vi vurderer er berettiget, i forhold til, hvad der er angivet ovenfor som lovgrundlag og formål; typisk i det tidsrum, ordren håndteres, dvs. at vi senest ultimo kalenderåret to år efter din seneste transaktion med os sletter eller anonymiserer dine data.

Håndtering af jobansøgninger

Persondata behandles:

·        af rekrutteringshensyn, alternativt for uopfordrede ansøgninger

Behandlede persondata:

·        E-mailadresse
·        Telefonnummer
·        Adresse
·        Oplysninger i vedhæftede dokumenter

Lovgrundlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at kunne håndtere din jobansøgning.

Deling af persondata: Vi deler kun data med leverandører, hvor det er nødvendigt for behandlingens gennemførelse og inden for den formålsramme, der er angivet ovenfor. F.eks.:

·        Marketingbureauer, der hjælper os med at levere information til offentligheden, når vi har en ledig stilling i virksomheden.

·        It-tjeneste- eller rekrutteringsfirmaer, der hjælper os med at håndtere eller rekruttere medarbejdere i vores forretning, som f.eks. Teamtailor.

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer kun data, så længe vi skønner det nødvendigt i forhold til, hvad der er angivet ovenfor som lovgrundlag og formål; i dette tilfælde 12 måneder fra ansøgningstidspunktet (medmindre du anmoder om andet, som vi naturligvis vil respektere). Såfremt du får ansættelse hos os, opbevares og behandles oplysningerne i din ansøgning i henhold til, hvad der er angivet i vores fortrolighedserklæring vedrørende behandling af medarbejdernes persondata. Denne erklæring udleveres kun til vores medarbejdere.

Håndtering af kontakt efter arrangementer, som f.eks. messer osv.

Persondata behandles for at:

·        kunne kontakte kunder efter arrangementer vedrørende kundernes forespørgsler

Behandlede persondata:

·        E-mailadresse
·        Telefonnummer
·        Lovgrundlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at kunne håndtere dine forespørgsler.

Deling af persondata: Vi deler kun data med leverandører, hvor det er nødvendigt for behandlingens gennemførelse og inden for den formålsramme, der er angivet ovenfor. F.eks.:

·        Leverandører, som f.eks. event-bureauer og lignende.

·        Øvrige it-tjenester (virksomheder, der håndterer den nødvendige drift i forbindelse med forskellige arrangementer).

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt for os, for at kunne opfylde vores berettigede interesse. Typisk i en periode på to år efter arrangementet. Såfremt vores kontakt efter et potentielt arrangement eller lignende forårsager yderligere relationer, købsrelaterede handlinger eller på anden måde, henviser vi til de øvrige behandlingsaktiviteter i denne fortrolighedspolitik og til de heri angivne opbevaringsperioder.   

Abonnement på nyhedsbreve

Persondata behandles for at:

·        kunne udsende nyhedsbreve
·        analysere data for at kunne udarbejde relevante tilbud til dig
·        Behandlede persondata:
·        E-mailadresse
·        Navn

Lovgrundlag: Samtykke. Ved at angive din e-mailadresse i det tilhørende felt og aktivt klikke på knappen "Abonner", anses du for at have givet dit samtykke.

Deling af persondata: Vi deler kun data med leverandører, hvor det er nødvendigt for behandlingens gennemførelse for at administrere nyhedsbreve. F.eks.:

·        It-tjenester (virksomheder, der håndterer den nødvendige drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores it-løsninger).

Opbevaringsperiode: Vi anvender data fra dine øvrige interaktioner med os som beskrevet ovenfor, og vi opbevarer ikke data til dette formål længere, end hvad der er beskrevet ovenfor.

Opfyldelse af lovmæssige krav

Persondata behandles for at:

·        kunne opfylde lovmæssige krav i henhold til lovgivningen, domme eller myndighedsafgørelser, f.eks. bogføringsloven.

 

Behandlede persondata:

·        Navn
·        Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail, telefonnummer)
·        Korrespondance
·        Brugernavn for webkontoen
·        CVR- eller CPR-nummer
·        Brugernavn for webkontoen
·        Betalingsoplysninger
·        Ordre- og betalingshistorik

Lovgrundlag: Lovmæssigt krav.

Deling af persondata: Vi deler kun data med leverandører, hvor det er nødvendigt for behandlingens gennemførelse for at opfylde vores juridiske forpligtelser. F.eks.:

·        Myndigheder, som f.eks. politi eller Skat og lign.

·        It-tjenester (virksomheder, der håndterer den nødvendige drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores it-løsninger).

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer kun data, så længe det er nødvendigt for os for at opfylde lovmæssige krav, f.eks. i 7 år i henhold til bogføringsloven.

Deling af persondata

Hvis Hydroscand deler dine persondata med de ovennævnte modtagere, behandler vores partnere nogle gange persondata som dataansvarlige i henhold til deres egen fortrolighedspolitikker og håndteringsinstruktioner og nogle gange som behandlere på vegne af os.

Hydroscands mål er at behandle persondata inden for EU/EØS og at samarbejde med partnere og leverandører, der behandler persondata inden for EU/EØS. Er dette ikke muligt, må behandlingen af persondata udelukkende foregå i lande med det nødvendige niveau af beskyttelse i henhold til beslutninger fra Europa-Kommissionen eller ved anvendelse af egnede beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. standardklausuler i aftalen eller bindende interne virksomhedsregler. Uanset i hvilket land persondata behandles tager Hydroscand alle rimelige nødvendige tekniske, juridiske og organisatoriske forholdsregler for at sikre, at niveauet af beskyttelse er det samme som i EU/EØS.

Dine rettigheder

I henhold til EU's generelle regler om databeskyttelse (GDPR) har du som enkeltperson følgende rettigheder i relation til de persondata, vi behandler om dig.

 

Ret til uddrag

Du har ret til at kræve adgang til dine persondata og modtage oplysninger om, hvordan de behandles.

 

Korrektion, sletning og begrænsning

Du er berettiget til korrektion af de persondata, du mener er forkerte. I visse tilfælde er du berettiget til at få dine persondata slettet. Dette gælder ikke, hvis dine persondata fortsat er påkrævede, f.eks. som følge af lovmæssige krav, eller hvis behandlingen kan være baseret på andre juridiske årsager. Du har ret til at anmode om, at behandlingen af persondata begrænses til et kortere tidsrum, når vi undersøger potentielle fejl.

 

Tilbagetrækning af samtykke

Hvis du har givet samtykke til en bestemt type behandling, har du ret til at tilbagetrække dit samtykke.

 

Indsigelse mod berettiget interesse.

Når behandlingen er baseret på berettiget interesse, har du ret til, når som helst, at gøre indsigelse mod en sådan behandling.

 

Indsigelse mod direct marketing

Du kan, når som helst, gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata til direct marketing-formål. Efter en sådan indsigelse vil persondata ikke længere blive behandlet til dette formål.

 

Dataportabilitet

Du er berettiget til dataportabilitet, hvilket betyder, at du under visse omstændigheder har ret til at modtage de persondata, som du har oplyst os, med det formål at overføre disse persondata til en anden dataansvarlig.

 

Klagemulighed

Du har også ret til at klage til Datatilsynet (Email: dt@datatilsynet.dk, website: www.datatilsynet.dk/ såfremt du mener, at vores behandling af dine persondata ikke opfylder kravene i EU's databeskyttelsesforordning.

Cookies

Vi bruger cookies på vores websted. Cookies er små tekstfler, der gemmes på din enhed via din webbrowser. Disse data kan anvendes til at tilpasse indholdet og funktionerne i vores tjenester og medvirke til en bedre brugeroplevelse. Du kan se flere oplysninger om, hvordan vi anvender cookies i vores cookie-politik her.

Kontaktoplysninger

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine persondata, eller hvis du har spørgsmål.

Besøgeradresse: Hørkær 30 B, 2730 Herlev
Telefon: 7020 2852
E-post: info@hydroscand.dk

 

2022-01-05

 

© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes