GDPR

General Data Protection Regulation, GDPR, erstatter Personoplysningsloven. Ordningen trådte i kraft den 25.05.18 og indebærer ændringer i virksomhedens forpligtelser vedrørende indsamling, lagring og spredning af personoplysninger. Hydroscand analyserer nu virksomheden og udfører de nødvendige handlinger for at tilpasse organisationen efter den nye lov.

 

HYDROSCAND ANALYSERER VIRKSOMHEDEN

Hydroscand har påbegyndt arbejdet med at tilpasse organisationen efter de nye regler og vi mener, at vi er nået langt i maj 2018 hvor GDPR træder i kraft. Vi er bevidste om at dette ikke er et projekt der er slut i maj men vi vil ser en del ændringer i vores processer.

Lige nu har Hydroscand to fokusområder indenfor GDPR; dels at analysere systemer og processer for at få et godt billede af hvad der behøves for at tilpasse sig efter de nye regler og dels at informere medarbejdere om hvad forandringerne indebærer. Nogen af Hydroscands tiltag for at sikrer sig informationssikkerhed.

 

HYDROSCAND UDFØRER NU EN RÆKKER TILTAG FOR AT MØDE DE KRAV SOM LOVEN STILLER TIL ORGANISATIONEN. BLAND ANDET, ARBEJDER VI MED AT:

  • Bidrage til sikker informationsbehandling, det vil sige at beskytte personlige oplysninger som må behandles mod brud på privat livets fred, integritet og tilgængelighed.
  • Minimere dataindsamling og informationsbehandling.
  • Forebygge og finde sikkerhedsbrud og skønsomt at nulstille fejlagtigheder for at minimere konsekvenserne.
  • Sikre at ansatte i Hydroscand, også midlertidige ansatte, har de nødvendige informationer og kompetencer inden for sit ansvarsområde, for sikker databehandling samt nødvendigt kundskab  indenfor informationssikkerhed.  

 

© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes