VILKÅR OG BETINGELSER

Nedenstående vilkår gælder, hvis ikke andet aftales skriftligt.

 

PRIS

Hvis der ikke udtrykkelig aftales en fast pris, gælder prisen på leveringsdagen. De angivne priser er ekslusive moms.

 

BETALINGSBETINGELSER

Kontant eller pr. faktura. Ved faktura skal betalingen modtages af os senest 10 dage efter den angivne fakturadato. Ved for sen betaling opkræves en morarente på 15 % pr. år.

 

LEVERINGSBETINGELSER

Priserne gælder ab fabrik. Emballagen lægges på omkostningerne. Ved fakturabeløb på under kr. 200 pålægges et faktureringsgebyr på 75 kr.

 

EJERSKAB

Leverede varer forbliver Hydroscands ejendom, indtil de er betalt fuldt ud. Accept eller anden kommunikation anses ikke
som betaling, før udeståendet er helt indfriet.

 

RETURNERING

Returnering godkendes kun efter særlig aftale. Godkendte returneringer krediteres med 20 % godtgørelse af varens pris.
Returneringer under kr. 250 accepteres ikke.

 

ANDET

I øvrigt gælder de generelle leveringsbetingelser NL01.

© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes