Hydroscand har et stort sortiment af måleudstyr og filter. Her finder du alt fra glyceringfrie manometrer og måleslanger til filterelement og nipler med tilbehør.

Målenipler

Målenipler med tilslutning til M16x2 kan fås med de mest almindelige tilslutningsgevind mod port. Manometertilslutninger og skarv indgår også i sortimentet.

Niveaumålere

Niveaumålere med eller uden termometer leveres med borede bolte, oliebestandige pakninger og ramme. Termometeret har et standardmålingsområde på 0–100 °C.

Filter

Spin-on-filter til suge- og returledninger – 10 micron. Sugesiler – 125 micron. Returoliefilter til tankmontering. Tankdæksel med luftfilter, pakninger og skruer. Luftfilter – 40 micron.

 

PDF.png Måleudstyr og filter