HYDROSCANDS SKOLEPROJEKT I SYDAFRIKA

I 1969 fik Hydroscand sin første butik og har siden udviklet sig til en global koncern med virksomheder i 20 lande. Med succes følger også et ansvar og muligheden for at påvirke – noget, som Hydroscand tager meget alvorligt.

Hydroscand arbejder aktivt på at støtte forskellige virksomheder i Appelsbosch i Sydafrika, hvor vi engagerer os i skoler og børnehaver. Hydroscand uddeler også årligt stipendier til skolens bedste elev eller elever. Stipendiet giver eleverne mulighed for at gennemføre en gymnasial uddannelse finansieret af Hydroscand. Et engagement, der har forandret og kommer til at forandre fremtidsudsigterne for mange børn i Appelsbosch.

I foråret 2011 etablerede Hydroscand sig i Sydafrika ved at erhverve en virksomhed med sæde i Johannesburg. I denne forbindelse besøgte vi byen Appelsbosch i Kwazulu-Natal, hvor repræsentanter fra Hydroscand blev vist rundt på Inqolayolwazi Primary School. Et besøg, som berørte os stærkt, fordi skolen var forsømt og elever sad i overfyldte klasselokalerne. De besøgende blev overrasket over børnenes begejstring over at modtage undervisning på trods af de vanskelige skoleforhold.

Under besøget kom det frem, at skolen befandt sig i en vanskelig økonomisk situation, og at den ikke ville blive bevilget offentlige midler til at bygge flere klasselokaler og ansætte flere lærere.

Derfor tog Hydroscand en beslutning om at donere de penge, der skulle til for at opføre en ny bygning med nye klasselokaler. Dette blev startskuddet til Hydroscands engagement i skolen, som senere også kom til at omfatte børnehave og stipendier.

SE HISTORIEN OM HYDROSCANDS SKOLEPROJEKT I SYDAFRIKA

Hydroscand har siden 2011 været engageret i at forbedre betingelserne for børnene i en skole og en børnehave i Sydafrika. I forbindelse med 50-års jubilæet tager Hydroscand næste skridt i sit engagement og etablerer Inqolayolwazi School Project Fund. Som en jubilæumsgave, donerer Hydroscand et større beløb til den nystartede fond.

TRE NYE KLASSELOKALER TAGER FORM

Da kirken og de lokale virksomheder hørte om Hydroscands donation, startede de en indsamling. Indsamlingen resulterede i tilstrækkelig kapital til at bygge et tredje klasselokale.

Louis og Edna Freese driver en farm i Appelsbosch. Da de fik kendskab til initiativet, meldte de sig som frivillige til at lede byggeprojektet. Byggeriet af de nye klasselokaler blev udført af lokale entreprenører med stærk støtte fra skolebørnenes forældre og bønderne i området.

Den nye skolebygning viste sig at være meget bedre end de tidligere lokaler. Så gode, at skoleministeriet finansierede en mindre istandsættelse af de ældre bygninger. Resultatet af Hydroscands engagement blev tre nye klasselokaler, hvor elever og lærere i dag kan opholde sig i et godt undervisningsmiljø.

SPORTSPLADSER OG BIBLIOTEK TIL STIMULERING OG LEG

Det næste skridt var at skabe mere plads til fysiske aktiviteter og at skaffe materialer til inspiration, kreativitet og læring. Takket være støtte fra Hydroscand kunne skolen også investere i nye bøger til skolens bibliotek. Lærere og ledelsen samarbejdede om den grundige udvælgelse af relevante bøger og undervisningsmaterialer til eleverne på skolen.

Arealerne rundt om skolen, der tidligere ikke blev udnyttet, blev planeret, og der blev anlagt græsplæner, så eleverne kunne få mulighed for at dyrke idræt og andre fysisk aktiviteter. Dette er et højt prioriteret indsatsområde for Inqolayolwazi Primary School, som er en skole, der lægger vægt på elevernes sundhed.

Den dårlige aircondition i computerrummet blev udskiftet, og i forbindelse med at miljøet i computerrummet blev forbedret, blev der foretaget en stor investering i nye computere og tablets.

Hydroscand har også investeret i at lægge nye kloakker og dræn for at aflede vand, mens en ny vej til skolen blev bygget. Derudover blev der foretaget en renovering af skolens toiletter.

STØTTE TIL BØRNEHAVEN GIVER EN GOD SKOLESTART

I projektperioden drøftedes vigtigheden af at give de børn, som skal begynde i skolen, gode forudsætninger. Miljøet og det pædagogiske niveau på den nærliggende børnehave var ikke særlig godt. Børnene var understimulerede og dårligt forberedte til skolestarten.

Hydroscand ville gerne bidrage med midler til at også forbedre miljøet i børnehaven. Et bidrag, som betød, at børnehavens eksisterende lokaler kunne forbedres, og at der kunne bygges et nyt hus for at skabe plads til flere børn og aktiviteter. Desuden blev der tilbygget nye toiletter, udendørsomgivelserne blev forbedret, og der blev opsat legeredskaber og gynger i gården.

STIPENDIER TIL EN LYSERE FREMTID

Sammen med eksterne bidragsydere har Hydroscand bekostet fem års gymnasieuddannelse til flere af de elever, der er gået ud af skolen med de bedste resultater i deres årgang. Hvert år uddeler Hydroscand nye stipendier for at hjælpe de elever, der arbejder hårdt på at fortsætte deres studier.

Vores første stipendiemodtager, Zama, har netop afsluttet første år på universitetet i Durban, hvor hun bestod alle fag, hvilket betyder, at hun kan fortsætte på andet år. Zama kom ind på baggrund af sine kvalifikationer og blev bevilget et universitetsstipendium. Eftersom Zama allerede havde fået et stipendium, valgte Hydroscand i stedet at støtte hende med penge til de øvrige udgifter, der er forbundet med hendes fortsatte studier.

I 2020 kunne der ikke uddeles stipendier på grund af Corona-restriktioner. På grund af dette tildelte Hydroscand og eksterne donorer i stedet to stipendier i 2021.

En af de studerende, der modtog et stipendium i 2021, beskriver i et takkebrev til virksomheden, hvad det betyder. “Tak for det stipendium, du har givet mig, og tak fordi du har givet mig et tæppe, puder og alle de andre ting, jeg får brug for, når jeg studerer. Jeg vil også gerne takke Hydroscand for at have givet mig muligheden for at gå på Vor Frue på The Rosary Secondary School. Hydroscand har gjort det nemmere for mig at nå mine drømme og nå mine mål.”

ENGAGEMENTET FORTSÆTTER

Hydroscand vil fortsat uddele stipendier til studerende med gode resultater. Derudover er der planlagt yderligere tiltag for at forbedre hverdagen for elever på skolen og børnehaven i Appelsbosch.

VIL DU GERNE LÆSE MERE OM SKOLEN?

skolens hjemmeside finder du mere information om skolen. Nedenfor kan du også læse et uddrag af breve til Hydroscand fra tidligere stipendiemodtagere.

 

 

 

© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes