Hydroscands miljøpolitik

 

Vores miljøpolitik skal bidrage til, at Hydroscand minimerer miljøpåvirkningen af ​​vores aktiviteter. Miljøhensyn skal være en naturlig del af enhver beslutning - på alle niveauer i virksomheden. Det kræver, at medarbejderne har viden og miljøbevidsthed, og at virksomheden tilfører de nødvendige ressourcer.

Vi skal i vores daglige arbejde

 

 • arbejde for, at miljøhensyn og bæredygtighed bliver en naturlig del af vores beslutninger, og at vi ser miljøforbedringer som langsigtede investeringer og forretningsmuligheder.
 • reducere brugen af ​​energi i ejendomme og processer.
 • øge andelen af ​​miljøvenlig transport.
 • øge affaldssortering.
 • gennemføre risikoanalyser i driften for at forhindre forurening.
 • motivere og opmuntre vores medarbejdere til at handle ansvarligt for miljøet.
 • prioritere leverandører, der har et udpræget miljø- og/eller bæredygtighedsprogram.
 • informere vores kunder om vores miljøforpligtelse og have vores miljøpolitik tilgængelig for alle.
 • overholde gældende lovkrav, lokale retningslinjer og bekendtgørelser som minimumskrav.
 • drive miljø- og bæredygtighedsarbejde med løbende forbedringer, der fører til, at vi fastholder den førende position med hensyn til miljøspørgsmål i vores branche.
 • arbejde med et centralt ledelsessystem og målbare mål, der løbende følges op af Hydroscands ledelse.
 • hvert år opstille miljømål med det formål at opnå løbende forbedringer.

 

 

© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes