Kvalitet og miljø

Kvalitet

Vi bestræber os på at bygge langvarige og stærke relationer til vores kunder, og stiller store krav om en høj og jævn kvalitet. Med kvalitet mener vi at vore produkter og ydelser skal modsvare eller overgå dine krav. Som et led i dette, arbejder vi systematisk med kvalitet, og optimering af vores procedurer i organisationen.

Miljø

Miljøet er en begrænset ressource og det er vores ansvar at passe på det. Vi arbejder derfor systematisk med miljø blandt andet er vores miljøpolitik at reducerer vores miljøpåvirkning og bidrage til et renere miljø.